Harmonogram

SOBOTA 17.06.2023

18:00 – 20 :00 – wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)

NIEDZIELA 18.06.2023

7:00 – 9:30 – wydawanie pakietów startowych

7:30 – 9:30 – wstawianie rowerów do strefy zmian

10.00 START dzieci i młodzików

10:15 – odprawa techniczna dla zawodników

11:00 START dystansu OLIMPIJKA

11:15 START dystansu SPRINT

14:00 – zamkniecie trasy kolarskiej

15:30 – zamknięcie trasy biegowej

15:30 – ceremonia wręczenia nagród

16:00 – zakończenie imprezy

14:30- 16:30- odbiór rowerów ze strefy zmian

Uwaga! Harmonogram może jeszcze nieznacznie ulec zmianie.

SAMSTAG 17.06.2023

17:00 – 20:00 – Anmeldung und Starter-Paket-Ausgabe

SONNTAG 18.06.2023

07:00 – 09:30 – Anmeldung und Starter-Paket-Ausgabe

07:30 – 9:30 – Einchecken des Rades in der Wechselzone

10.00 – START Kinder triathlon

10:15 – Wettkampfbesprechung für Teilnehmer aller Distanzen/Einweisung der Teilnehmer

11:00 – Start Olimpische distanz

11:15 – Start Sprint distanz

11:40 – voraussichtliche Ankunftszeit des 1. Teilnehmers der Sprint-Distanz

13:15 – voraussichtliche Ankunftszeit des 1. Teilnehmers der Olympischen-Distanz

14:00 – Absperrung der Radstrecke

15:30 – Absperrung der Laufstrecke

15:30 – Siegerehrung

16:00 – Verabschiedung der Teilnehmer und Gäste

14:30 – Check-Out der Räder in der Wechselzone