Nagrody

Kobiety Open

Dystans olimpijski
kobiety

Zdobywczynie miejsc I-III w kategorii OPEN Kobiety na dystansie Olimpijskim otrzymują nagrody finansowe w wysokości – odpowiednio 500zł, 300zł, 200zł oraz puchary.

Dystans sprint

Zdobywczynie miejsc I-III w kategorii OPEN Kobiety na dystansie Sprint otrzymują nagrody finansowe w wysokości – odpowiednio 300zł, 200zł, 100zł oraz puchary.

Mężczyźni Open

Dystans olimpijski
mężczyźni

Zdobywcy miejsc I-III w kategorii OPEN Mężczyźni na dystansie Olimpijskim otrzymują nagrody finansowe w wysokości – odpowiednio 500zł, 300zł, 200zł oraz puchary.

Dystans sprint

Zdobywcy miejsc I-III w kategorii OPEN Mężczyźni na dystansie Sprint otrzymują nagrody finansowe w wysokości – odpowiednio 300zł, 200zł, 100zł oraz puchary.

Nagrody otrzymają również

Zdobywcy miejsc I – III we wszystkich pozostałych kategoriach otrzymują pamiątkowe statuetki.

Wszyscy, którzy ukończą zawody w wyznaczonym limicie czasu, otrzymują pamiątkowy medal.

UWAGA! Pakiet nagród może jeszcze ulec rozszerzeniu!

Menu